Coachsamtal

När du har bestämt dig för en coachperiod innebär det att du inspireras, utmanas och speglas fram till de positiva förändringar som du önskat. Oavsett om det handlar om livs- eller karriärfrågor så kan coachens självklara förväntan om din succé hjälpa till för att se möjligheterna mer tydligt. Frågorna som jag ställer till dig skapar nya tankebanor hos dig i riktning dit du vill komma, och mellan samtalen kan aktiva steg tas i riktning framåt.

Jag har 14 års erfarenhet av professionella coachsamtal och är Internationellt Certifierad Coach enligt ICF. Till grund finns också utbildning i pedagogiskt ledarskap vid Högskolan i Skövde och en uppväxt som tidigt krävde en stor portion inre styrka för att förhålla sig till svåra saker.

Samtalen sker personligen, via telefon eller digitalt. När vädret tillåter kan samtal ske genom promenadcoaching. Självklart gäller tystnadsplikt.

”Sofia är varm och inspirerande och ger massor av energi! Jag hade aldrig vågat så mycket på så kort tid utan hennes coaching.” 

Boka en coachperiod här:  sofia@guldbrand.nu eller 0706-848030.