Bokningsbara uppdrag

Just nu kan enbart coachsamtal och föreläsningar bokas

Coachsamtal

Att ha samtal med en professionell coach kan hjälpa dig att bryta tanke- och beteendemönster. Det kan också vara bra för att du mer tydligt ska se de kommande stegen du behöver ta. Samtalen är på 1 timme per tillfälle och kan ske personligen eller digitalt. Att coachas av en certifierad ICF-coach innebär att samtalsmetoden vilar på en stark grund av lyssnande, förtroende och värderingar som handlar om att vara sann med dig själv. Metoden är erkänd runtom i världen. Självklart gäller tystnadsplikt.

Föreläsningar

Innehållet i föreläsningarna kan skräddarsys för er inom ramarna för tankemönster, coachmetoden enligt ICF och självledarskap. Betoningen kommer att ligga mer på på ren kunskap och på hur ni kan använda metoderna rent konkret, än på ”tjo och tjim” även om utvärderingarna konsekvent visar på starkt positiva upplevelser hos personerna i publiken.

Process- och projektledning

Står ni inför förändringsprocesser där det kan vara värdefullt att någon kommer in i er organisation, utifrån? Ibland är det värdefullt att göra så för att skapa extra tydlighet kring gemensamma eller enskilda mål. Jag kan hjälpa er att tydliggöra de steg som behöver tas för att skapa nödvändiga förbättringar och för att ni ska få se önskade effekter.

Säljcoaching

Ny kunskap kring tankemönster ger säljaren tre spännande saker: tekniker som hjälper säljaren att coacha sig själv, roligare kundmöten och bättre resultat. Tillsammans kan det leda till en tryggare och mer kreativ säljare och betydligt högre försäljningssiffror.

Konferensupplevelser

Min utgångspunkt är Mariestad som ligger centralt i Mellansverige mellan Göteborg och Stockholm, vid Vänerns glittrande sydostkust. Jag vill gärna välkomna er att kombinera genuina natur- och kulturupplevelser i Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle med mina insatser. Tips om bra konferensanläggningar och fantastiskt lokalt producerad god mat utlovas. Vill ni hellre att jag kommer till er så gör jag självklart det.

Ge medarbetarna en boost på företagsresan

Jag har många gånger anordnat holistiska hälsoprogram och även anlitats att vara del av andras hälsoresor utomlands. På grund av Covid-19 har detta pausats men har ni idéer i den riktningen så hör av er så ser vi på möjligheterna att boka in det i framtiden.

För info, bokningar och offert: sofia@guldbrand.nu eller 0706-848030.